Оновлено
2017-10-17
16:03

Навчальні дисципліни

І курс, 1 семестр

Гімнастика з МВ

Спортивні ігри з МВ (баскетбол)

Рухливі ігри

І курс, 2 семестр

Легка атлетика з МВ

Інформаційні технології у ФК і С

Спортивні ігри з МВ (волейбол)

 

ІІ курс, 3 семестр

Основи теорії фізичної культури

Легка атлетика з МВ

Спортивні ігри з МВ (гандбол)

Плавання з МВ

ІІ курс, 4 семестр

Спортивні ігри з МВ (футбол)

Легка атлетика з МВ

Історія фізичної культури

Туризм та сп.орієнтування з МВ, тур.похід

ТМ фізичного виховання школярів       

 

ІІІ курс, 5 семестр

Теорія і методика фіз. виховання

Основи НДР у ФК і спорті

Лижний спорт з МВ

Стандарт. та сертифікація у ФК і С   

Теніс з МВ

ІІІ курс, 6 семестр

Характеристика сфери ФВ

Теорія і методика фіз. виховання

Проф. майстерність вчителя ФК

Спортивне орієнтування

ТМФВ дітей дошкільного віку

 

IV курс, 7 семестр

Біомеханіка

Комп. техн. та мат. тет. у ФВ і С

Теорія і методика фіз. виховання

Проф. діяльн. у сфері ФВ

Психологія здоров'я

Нові технології у ФВ

Оздоровчі види рухової діяльності    

Атлетизм

Ринкові відн. та підп. у галузі ФК і С

Пауерліфтинг*

IV курс, 8 семестр

Фізк.-спортивні споруди і обладн.

Біомеханіка

Загальн. теорія підгот. спортсменів       

Спортивна боротьба

Орг.-правові осн. клубної роботи

Бадмінтон*        

Орг. турист. краєзн. діяльності*

 

V курс (спеціалісти), 9 семестр

Менеджм. та маркетинг у ФК і С

Орг. та проведення спорт.змагань

Теорія і методика спорт. трен.

Професійна майстерність тренера

Засоби відновлення спорт. прац.

Моніторинг фіз.розв.та фіз.підгот.

Методологія наук. дослідж. у ФКіС

V курс (спеціалісти), 10 семестр

Сучасні інформ.технолог. у ФВ і С       

Менеджмент спортивної організації

Рекреаційний туризм

Основи спортивного харчування

 

V курс (магістри), 9 семестр

Методологія наук. дослідж.у ФВ і С

Проф. майстерність викладача

Теорія і методика спорт. трен.

Теорія і методика викл. ФВ у ВНЗ

Моніторинг фіз.розв.та фіз.підгот.

Орг. та проведення спорт.змагань

V курс (магістри), 10 семестр

Метод.олімп.осв. дітей та молоді

Рекреація у ФК різних груп насел.

Сучасні інформ.технології у ФВ і С

Менеджмент спорт. організації

Маркетинг у фіз. культурі і спорті

 

VІ курс (магістри), 11 семестр

Аналіз та стат.обр.даних досл.

Мед.-біол. техн. підв. прац. спорт.

Основи спортивного харчування

Сучасні проблеми теорії спорту

Спецкурс

 

Список дисциплін
НазваШифр дисципліни
Гімнастика з методикою викладання6.010201 / 3,01.04
Основи науково-педагогічних досліджень6.010201/01/1.11
Етика спілкування у педагогічному процесі6.010201/01/1.12
Спортивні споруди та обладнання6.010201/01/2.7
Біомеханіка6.010201/01/2.8
Туризм з методикою викладання6.010201/01/3.10
Спортивна метрологія6.010201/01/3.15
Спортивно-педагогічне удосконалення6.010201/01/3.16
Спортивна боротьба6.010201/01/3.24
Спортивне орієнтування6.010201/01/3.25
Олімпійський та професійний спорт6.010201/01/3.26
Основи теорії і методики спортивних тренувань6.010201/01/3.27
Нетрадиційні види спорту6.010201/01/3.28
Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол)6.010201/01/3.3.1
Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол)6.010201/01/3.3.2
Спортивні ігри з методикою викладання (гандбол)6.010201/01/3.3.3
Спортивні ігри з методикою викладання (теніс)6.010201/01/3.3.5
Організація та проведення спортивно-масових заходів6.010201/01/3.30
Організація туристично краєзнавчої роботи6.010201/01/3.35
Легка атлетика з методикою викладання6.010201/01/3.5
Плавання з методикою викладання6.010201/01/3.6
Лижний спорт з методикою викладання6.010201/01/3.7
Атлетизм 6.010201/01/3.8
Теорія і методика фізичного виховання6.010201/01/3.9
Підвищення спортивної майстерності6.010201/01/40
Рухливі ігри6.010201/01/41
Історія фізичної культури6.010201/01/42
Педагогіка фізичного виховання6.010201/01/43
Ринкові відносини і підприємництво у сфері ФК і спорту6.010201/01/44
Спортивні ігри з методикою викладання (футбол)6.010201/01/45
Маркетинг у галузі фізичної культури і спорту6.010201/01/46
Управління у сфері ФК і спорту6.010201/01/47
Менеджмент та економіка ФК і спорту6.010201/01/48
Спортивно-оздоровча робота у таборах відпочинку6.010201/01/49
Стандартизація та сертифікація у ФК і спорті6.010201/01/50
Організаційно-правові основи клубної роботи6.010201/01/51
Фізична культура з методикою викладання в початкових класах (пед_поч)6.010201/01/52
Теорія і методика фізичного виховання (пед_дошк)6.010201/01/53
Основи хореографії з методикою навчання (пед_дошк)6.010201/01/54
Методика ФВ дітей дошкільного віку (пед._дошк)6.010201/01/55
Менеджмент та маркетинг у ФК і спорті6.010201/01/56
Теорія і методика фізичного виховання школярів6.010201/01/57
Методологія наукових досліджень у ФВ і спорті6.010201/01/59
Охорона праці в галузі6.010201/01/60
Сучасні інформаційні технології у ФФ і спорті.6.010201/01/61
СК: проектування та фінансування міжнародного університетського співробітництва6.010201/01/62
Економіка масового спорту6.010201/01/63
Менеджмент спортивної організації6.010201/01/64
Рекреаційний туризм6.010201/01/65
Туристичні ресурси регіонів України6.010201/01/66
Теорія і методика викладання ФВ у ВНЗ6.010201/01/67
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster#ю(У@E°KЗchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.