Оновлено
2017-10-17
16:03

Науково-дослідна робота

 

 

 Наукова робота на кафедрі спрямована на розробку як фундаментальних (морфо-фізіологічні механізми адаптації організму до фізичних навантажень), так і прикладних (розробка засобів і методів прогнозування й оптимізації психофізичного розвитку й соматичного здоров’я шкільної й студентської молоді, в тому числі дітей з порушеними функціями) проблем. Кафедра проводить активну міжнародну діяльність. Зокрема це співпраця з факультетом фізичного виховання.

Розв’язуючи невідкладні завдання сьогоднішнього дня, кафедра не обмежується лише своїми власними проблемами. Усвідомлюючи свою значущість як навчального, так й наукового підрозділу факультету фізичної культури та здоровя людини, вона активно братиме участь у розвитку університету як національного навчального закладу, зробить свій вагомий внесок у розвиток спортивної науки й фізичної культури як одного з чинників збереження й удосконалення суспільного та індивідуального здоров’я.

На кафедрі щорічно поповнюється методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Так, викладачі кафедри з 2008 по 2014 рр. підготували 12 методичних рекомендації, 2 монографії, підручники та навчальні посібники (2 з них – з грифом Міністерства освіти і науки України) для студентів і вчителів фізичного виховання, опублікували та впровадили в життя понад 125 статей та наукових розробок методичного характеру (з них – 35 статей у співавторстві зі студентами).

Кафедра проводить дослідження рівня та динаміки фізичних якостей студентів. Для проведення системної роботи щодо вирішення проблем професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, оптимізації їх психофізичного стану та поліпшення здоров’я проведені такі комплексні дослідження: визначено рівень теоретичних знань, мотивацію до занять фізичною культурою; проведено самооцінку здоров’я; з’ясовано рівень попередньої спортивної i методичної підготовки; діагностовано статус фізичної культури в мікросоціумі, вивчено уявлення студентів про процес i напрямки розвитку фізичної культури на кафедрі.

Завдяки цілеспрямованій роботі, методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заклади та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін. Студенти мають змогу займатися науковою роботою та брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.