Оновлено
2017-10-17
16:03

Тематика магістерських робіт для студентів 6 курсу денної форми навчання 2017-2018 н.р.

№ п\п

Тема наукової роботи

Прізвище студента

Керівник

1.                 

Фізичне виховання дітей та молоді у національних громадських товариствах Буковини (поч. ХХ ст.)

Антонійчук Святослав Ярославович

к.п.н., доцент Цибанюк О.О.

2.                 

Психолого-педагогічні особливості рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку

Байдюк Микола Юрійович

к.н.фіз. вих. і с. Гакман А.В.

3.                 

Основні аспекти мотивації до занять легкою атлетикою спортсменів різної кваліфікації

Білава Марія Миколаївна

к.н.фіз.вих. і с., доц. Мосейчук Ю.Ю.

4.                 

Вплив психологічних тренінгів на агресивність спортсменів підліткового віку

Даскалюк Михайло Миколайович

к.п.н., доцент Цибанюк О.О.

5.                 

Підготовка майбутніх викладачів фізичного виховання до організації спортивно-масової роботи

Крупа Артем Олександрович

к.н.фіз. вих. і с. Балацька Л.В.

6.                 

Формування та розвиток олімпійської освіти у навчально-виховному процесі освітніх закладів України

Крушельницький Богдан Михайлович

к.н.фіз.вих. і с., доц. Васильчук А.Г.

7.                 

Теоретико-методичні засади олімпійської освіти дітей дошкільного віку

Малярчук Юрій Павлович

к.п.н., доц. Гнесь Н.О.

8.                 

Психоемоційний стан студентів у процесі занять фізичним вихованням

Морарь Василь Костянтинович

к.п.н., доц. Зорій Я. Б.

9.                 

Формування психолого-педагогічної компетенції у майбутніх спеціалістів з фізичної культури і спорту

Проданчук Василь Петрович

к.н.фіз. вих. і с. Балацька Л.В.

10.            

Застосування індивідуального підходу при формуванні мотивації до занять фізичною культурою і спортом юнаків 14-15 років

Репчук Анатолій

Ілліч

д.н.фіз.вих. і с., проф. Лісенчук А.Г.

11.            

Теорія і практика олімпійської освіти дітей дошкільного віку у країнах Європи

Русанова Валерія Костянтинівна

к.н.фіз. вих. і с. Галан  Я.П.

12.            

Специфіка туристично-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах

Семенюк Денис Олексійович

к.пс.н. Наконечний І.Ю.

13.            

Соціально-педагогічні умови рекреаційної діяльності фітнес-клубів

Фарбатюк Святослав Дмитрович

к.п.н., доцент Цибанюк О.О.

14.            

Становлення та розвиток олімпійської освіти у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів

Чобанюк Катерина Романівна

к.н.фіз. вих. і с. Галан  Я.П.


 

Тематика магістерських робіт для студентів 6 курсу заочної форми навчання 2017-2018 н.р.

 

№ п\п

Тема наукової роботи

Прізвище студента

Керівник

1.                 

Баскетбол як умова формування мотивації до занять фізичним виховання студентів ВНЗ ІІ-ІV р.а.

Бовкун Марина Валеріївна

к.н.фіз. вих. і с. Гакман А.В.

2.                 

Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді сучасної Румунії

Зав`ялець Андрій Романович

к.п.н., доц.Цибанюк О.О.

3.                 

Динаміка технічних умінь та навичок на етапі попередньої базової підготовки у кікбоксерів

Захарюк Микола Іванович

к.пс.н. Наконечний І.Ю.

4.                 

Форми та методи навчально-тренувальної та змагальної діяльності у спортивному тренуванні

Мироненко Ірина Олександрівна

к.н.фіз.вих. і с., доц. Васильчук А.Г.

5.                 

Вплив психічних якостей спортсмена на успіхи в спорті вищих досягнень

Михайлова Анна Вячеславівна

к.п.н. доц. Зорій Я.Б.

6.                 

Пропаганда фізичної культури та здорового способу життя в сучасних засобах масової інформації України

Несторяк Олександр Юрійович

к.п.н., доцент Цибанюк О.О.

7.                 

Особливості показників індексу маси тіла в учнів 1-4 класів Чернівецької області як важливий фактор при розподілі на медичні групи для занять фізичною культурою

Плантус Василь Касіянович

к.н.фіз. вих. і с. Галан  Я.П.

8.                 

Формування рухових умінь і навичок в учнів середніх класів на уроках фізичної культури з легкої атлетики

Помогаєв Олександр Сергійович

к.н.фіз.вих. і с., доц. Мосейчук Ю.Ю.

9.                 

Динаміка швидкісно-силової роботи у спортивних єдиноборствах

Товстий Денис Юрійович

к.пс.н. Наконечний І.Ю.

10.            

Засоби і методи формування ефективних атакувальних дій баскетболістів 14-16 років

Тюрін Олександр Юрійович

д.н.фіз.вих. і с., проф. Лісенчук А.Г.

11.            

Оцінка психомоторної працездатності студентів

Шкварчук Ілля Степанович

д.н.фіз.вих. і с., проф. Лісенчук А.Г.

Тематика студентських наукових робіт 2016-2017 н.р.

1.        Александрюк С. Розвиток рухових здібностей учнів середніх класів

2.        Апетрей М. Методика навчання молодших школярів метанню малого м’яча

3.        Батринчук П. Шляхи вдосконалення навчального процесу з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах

4.        Бовгар В. Принципи використання змісту національно-регіонального компоненту у фізичному вихованні

5.        Бодянчук Д. Формування позитивного ставлення студентів до фізичної культури

6.        Бойчук Д. Фізична підготовка школярів 3-5 класів засобами спортивного орієнтування на позаурочних заняттях

7.        Верешко Я. Активізація спортивно-руханкового товариства Січ на Буковині

8.        Верхоляк Х. Ступінь бакалавра підготовки ФІтнес у фізкультурній освіті США

9.        Вовк Д. Поняття культури професійної самореалізації майбутніх викладачів фізичного виховання

10.    Ганушевська І. Удосконалення культури зміцнення здоров’я молоді в системі фізичного виховання у вищих навчальних закладах

11.    Голик Р. Особливості занять корегувальної гімнастики з учнями 8-10 років

12.    Головач І. Проведення туристичних походів із учнівською та студентською молоддю

13.    Гончарук Т. Вплив хореографічної діяльності на розвиток дітей шкільного віку

14.    Горпиняк Т. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку у процесі занять фізичною культурою

15.    Гузак С. Методика розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку

16.    Гуцул Р. Рухливі ігри як фактор впливу на розвиток уваги школярів

17.    Доскалюк В. Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей молодших школярів

18.    Душко Ю. Технологія організації рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11-14 років в умовах дитячого табору відпочинку

19.    Кирилова Л. Екстремальне орієнтування – рогейн

20.    Козачок О. Професійне становлення кваліфікованих спортсменів як спеціалістів фізичного виховання та спорту

21.    Корнійчук Т. Роль фізичної підготовки у волейболі як основної умови для збереження здоров’я та досягнення високих спортивних результатів

22.    Коцюбка В. Спортивне орієнтування як засіб підвищення рівня фізичного та психологічного розвитку школярів і студентів Буковини

23.    Кримська Н. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах України до позаурочної роботи зі школярами (друга половина ХХ ст.)

24.    Лупашко К. Збереження і поліпшення здоров’я студентської молоді як найважливіше завдання сучасності

25.    Макаров Д. Особливості підготовки фахівців галузі фізичної культури та спорту Федеративної Республіки Німеччини.

26.    Мартинюк Р. Підготовка майбутніх вчителів до формування вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури

27.    Мітрофанов А. Підвищення ефективності розвитку фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

28.    Никифорук Р. Психологічна підготовка у спорті

29.    Ніга М. Профілактика травматизму на уроках гімнастики учнів середніх класів загальноосвітньої школи

30.    Панченко М. Ступінь бакалавра напряму підготовки “Спортивний тренер” у фізкультурній освіті США

31.    Пшеховецька С. Аналіз мотивів до занять фізичною культурою і спортом студенток 16-17 років ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

32.    Семенюк В. Еволюція підготовки майбутніх учителів в умовах школи в системі педагогічної освіти США

33.    Семенюк Ю. Педагогічні умови формування рекреаційно-оздоровчих знань та вмінь у підлітків у дитячих ому оздоровчому таборі

34.    Сосновський О. Критерії відбору обдарованих дітей

35.    Ткачук М. Розвиток гармонійно розвинутого школяра на уроках фізичної культури

36.    Урсулян С. Фактори, що впливають на формування інфраструктури туризму

37.    Цвик О. Формування іміджу як здорового способу життя сучасної молоді у ВНЗ України

38.    Чепишко В. Роль викладача фізичного виховання при формуванні моральних якостей студентської молоді

39.    Шпортій Т. Вестибулярна стійкість у гімнасток-художниць на етапі попередньої базової підготовки як важливий фактор спортивної майстерності

40.    Шутак Ю. Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку

41.    Ясенецький О. Застосування фармакологічних засобів у спорті вищих досягнень

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterghђ¦@@6Иж‡*chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.