Оновлено
2017-03-15
11:46

Тематика студентських наукових робіт

1.        Александрюк С. Розвиток рухових здібностей учнів середніх класів

2.        Апетрей М. Методика навчання молодших школярів метанню малого м’яча

3.        Батринчук П. Шляхи вдосконалення навчального процесу з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах

4.        Бовгар В. Принципи використання змісту національно-регіонального компоненту у фізичному вихованні

5.        Бодянчук Д. Формування позитивного ставлення студентів до фізичної культури

6.        Бойчук Д. Фізична підготовка школярів 3-5 класів засобами спортивного орієнтування на позаурочних заняттях

7.        Верешко Я. Активізація спортивно-руханкового товариства Січ на Буковині

8.        Верхоляк Х. Ступінь бакалавра підготовки ФІтнес у фізкультурній освіті США

9.        Вовк Д. Поняття культури професійної самореалізації майбутніх викладачів фізичного виховання

10.    Ганушевська І. Удосконалення культури зміцнення здоров’я молоді в системі фізичного виховання у вищих навчальних закладах

11.    Голик Р. Особливості занять корегувальної гімнастики з учнями 8-10 років

12.    Головач І. Проведення туристичних походів із учнівською та студентською молоддю

13.    Гончарук Т. Вплив хореографічної діяльності на розвиток дітей шкільного віку

14.    Горпиняк Т. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку у процесі занять фізичною культурою

15.    Гузак С. Методика розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку

16.    Гуцул Р. Рухливі ігри як фактор впливу на розвиток уваги школярів

17.    Доскалюк В. Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до формування вольових якостей молодших школярів

18.    Душко Ю. Технологія організації рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11-14 років в умовах дитячого табору відпочинку

19.    Кирилова Л. Екстремальне орієнтування – рогейн

20.    Козачок О. Професійне становлення кваліфікованих спортсменів як спеціалістів фізичного виховання та спорту

21.    Корнійчук Т. Роль фізичної підготовки у волейболі як основної умови для збереження здоров’я та досягнення високих спортивних результатів

22.    Коцюбка В. Спортивне орієнтування як засіб підвищення рівня фізичного та психологічного розвитку школярів і студентів Буковини

23.    Кримська Н. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах України до позаурочної роботи зі школярами (друга половина ХХ ст.)

24.    Лупашко К. Збереження і поліпшення здоров’я студентської молоді як найважливіше завдання сучасності

25.    Макаров Д. Особливості підготовки фахівців галузі фізичної культури та спорту Федеративної Республіки Німеччини.

26.    Мартинюк Р. Підготовка майбутніх вчителів до формування вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури

27.    Мітрофанов А. Підвищення ефективності розвитку фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

28.    Никифорук Р. Психологічна підготовка у спорті

29.    Ніга М. Профілактика травматизму на уроках гімнастики учнів середніх класів загальноосвітньої школи

30.    Панченко М. Ступінь бакалавра напряму підготовки “Спортивний тренер” у фізкультурній освіті США

31.    Пшеховецька С. Аналіз мотивів до занять фізичною культурою і спортом студенток 16-17 років ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

32.    Семенюк В. Еволюція підготовки майбутніх учителів в умовах школи в системі педагогічної освіти США

33.    Семенюк Ю. Педагогічні умови формування рекреаційно-оздоровчих знань та вмінь у підлітків у дитячих ому оздоровчому таборі

34.    Сосновський О. Критерії відбору обдарованих дітей

35.    Ткачук М. Розвиток гармонійно розвинутого школяра на уроках фізичної культури

36.    Урсулян С. Фактори, що впливають на формування інфраструктури туризму

37.    Цвик О. Формування іміджу як здорового способу життя сучасної молоді у ВНЗ України

38.    Чепишко В. Роль викладача фізичного виховання при формуванні моральних якостей студентської молоді

39.    Шпортій Т. Вестибулярна стійкість у гімнасток-художниць на етапі попередньої базової підготовки як важливий фактор спортивної майстерності

40.    Шутак Ю. Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку

41.    Ясенецький О. Застосування фармакологічних засобів у спорті вищих досягнень

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastermОJє@iМQchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.