Оновлено
2017-10-17
16:03

    

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

на 2017-2018 навчальний рік 
на денну та заочну, повну та скорочену

форми навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями –

БАКАЛАВР ТА МАГІСТР 

Навчання здійснюється за спеціальностями: 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Сфери професійної діяльності:

              викладач фізичного виховання у вищих навчальних закладах;

              тренер-викладач дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

              менеджер у спортивних клубах та фізкультурно-оздоровчих комплексах;

              інструктор-тренер спортивних клубів (тренажерних залів, фітнес-центрів та ін.);

              тренерська діяльність в обраному виді спорту;

              організатор спортивно-масових заходів;

              організатор (інструктор) зі спортивного та оздоровчого туризму;

              інструктор (організатор) фізичної культури і спорту на виробництві чи за місцем проживання;

              працівник державних або громадських органів управління фізичної культури та спорту;

              керівник фізичної підготовки у збройних та силових формуваннях;

              інструктор-методист з фізичної культури і спорту;

              працівник спортивно-оздоровчих таборів.

 

 

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ: прийом документів триватиме з 11 липня по 27 липня, на скорочену форму – з 11 по 20 липня, на освітній рівень спеціаліста, ступінь магістра – з 4 по 22 липня.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:

– заява встановленого зразка;
– документ про повну (чи базову) загальну середню освіту і додаток до нього та їх копії;
– сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2016 року або його копію;
– паспорт і копії його 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок (при відсутності паспорта за віком – копію свідоцтва про народження, а також копію паспорта одного з батьків);
– медичну довідку фізкультурного диспансеру;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копію військового квитка чи посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документи, що дають право на пільги при вступі (якщо такі є);
– 4 фотокартки розміром 3x4 см;
– 3 конверти (1 звичайний з марками, 1 звичайний без марок, 1 формату А5 без марок);
– папку на зав’язках для документів.

* При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове.

 

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступників

2016 року, які вступають для здобуття ступеня БАКАЛАВРА

Спеціальності

Конкурсні предмети

(сертифікати ЗНО,

вступні іспити)

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів

014

Середня освіта

(фізичне виховання)

Українська мова та література

0,35

100

Конкурс фізичних здібностей

0,25

124

Біологія, або Історія України, або Хімія, або Географія

0,25

100

017

Фізична культура і спорт

Українська мова та література

0,35

100

Конкурс фізичних здібностей

0,25

124

Біологія, або Історія України, або Хімія, або Географія

0,25

100

227

Фізична реабілітація

Українська мова та література

0,25

100

Біологія

0,35

100

Математика, або Історія України, або Хімія, або Географія

0,25

100

 

Термін навчання за всіма спеціальностями – 4 роки.

Вагові коефіцієнти атестата та сертифікатів: атестат – 0,1; додаткові бали – 0,05 (Додаток 7 до Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2016 році).


Додаток 3 до Правил прийому до Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича в 2016 році

Перелік спеціальностей (напрямів підготовки) для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий чи третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

(ДЗ – можливе навчання за державним замовленням,

ПЛ – навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальності (напрями) освітнього рівня бакалавра

Вступні випробу-вання

Курс, термін навчання

Ліцензований обсяг

Джерело

фінансу-вання

Обсяги державного замовлення у 2015 р.

Назва

Код

Код

Назва

Денна

форма

Заоч.

форма

Денна

форма

Заоч.

форма

Фізичне виховання

5.01020101

014

Середня освіта (фізичне виховання, захист Вітчизни, основи здоров’я)

Фаховий іспит

1 курс,

2 роки

20

25

ДЗ, ПЛ

0

0

017

Фізична культура і спорт

Фаховий іспит

1 курс,

2 роки

25

26

ДЗ, ПЛ

1

0

Усі інші спеціальн.

 

6.010201

Фізичне виховання

Співбесіда,

Фаховий іспит

2 курс,

3 роки

27

49

ПЛ

Усі спец. галузі знань 1201 Медицина

5.1201****

227

Фізична реабілі-тація

Співбесіда,

Фаховий іспит

1 курс,

2 роки

30

20

ПЛ

0

0

Усі інші спеціальн.

 

6.010203

Здоров’я людини

Співбесіда,

Фаховий іспит

2 курс,

3 роки

5

32

ПЛ

 

Додаток 4 до Правил прийому до Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича в 2016 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб,

які здобули ступінь бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня спеціаліста чи ступеня магістра

Напрями підготовки ступеня бакалавра

Вступні випобу-вання

Спеціальності ОКР спеціаліста або ступеня магістра

Рівень

Термін навчання

(в роках)

Ліцензований обсяг

Назва

Код

Код

Назва

Денна форма

Заочна форма

Фізичне виховання

6.010201

Фаховий іспит, Іноземна мова

014

Середня освіта (фізичне виховання)

Спеціаліст

1

30

30

Здоров’я людини

6.010203

Усі інші напрями підготовки

 

Співбесіда,

Фаховий іспит,

Іноземна мова

Магістр

1,5

10

10

Фізичне виховання

6.010201

Фаховий іспит, Іноземна мова

017

Фізична культура і спорт

Спеціаліст

1

20

20

Спорт

6.010202

Усі інші напрями підготовки

 

Співбесіда,

Фаховий іспит,

Іноземна мова

Магістр

1,5

15

15

Здоров’я людини

6.010203

Фаховий іспит, Іноземна мова

227

Фізична реабілітація

Спеціаліст

1

10

10

Усі інші напрями підготовки

 

Співбесіда,

Фаховий іспит,

Іноземна мова

Магістр

1,5

50

15

Протягом навчання студенти мають змогу підвищувати свою майстерність у спортивних секціях ЧНУ за обраним видом спорту та брати участь у змаганнях різного рангу.

Після закінчення 2 курсу хлопці та дівчата мають змогу вступити та навчатись на військовій кафедрі.

Для студентів, які проживають у районах області та інших містах, є можливість поселення в гуртожиток ЧНУ.

 

КОНТАКТИ:

Приймальна комісія Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

Тел. (03730) 58-47-11

        (03732) 52-56-69, або
Факультет фізичної культури та здоров’я людини:

вул. Небесної сотні (Стасюка), 4-д, тел. (0372) 520058,

email: admission@chnu.edu.ua; clg-fit@chnu.edu.ua.

Наш сайт: fizkult.chnu.edu.ua

Розташування:

Студмістечко ЧНУ, факультет фізичної культури та здоров’я людини.

Як проїхати:

Тролейбусом №3 та №5 до зупинки вул. О. Щербанюка (Чапаєва); автобусом №5 до зупинки «Діагностичний центр».

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterмJAё{л@|µ2ђchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.